sayfa içeriği
  • https://www.facebook.com/MaddiTazminat/
Ana Başlıklar


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam194
Toplam Ziyaret729976
Site Haritası

Maddi Tazminat Hesabı Dava Süreci

MADDİ TAZMİNAT HESABI DAVA SÜRECİ VE DAVA DOSYASINDA BULUNMASI GEREKENLER:

Maddi tazminat davası evreleri:

1)     Maddi tazminat davasının açılması

Dava Dilekçesi

Dava, bedensel bütünlüğü zarara uğrayan hak sahibi ya da ölümü halinde desteğinden yoksun kalanlar tarafından, zarar verene karşı açılır. Dava dilekçesinde, usul kanunları gereği yer alması gerekenlerin yanında, tazminat hesabına esas oluşturacak asgari şu hususların yer alması gerekir:

   a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği. Zarar uğrayanın ya da destekten yoksun kalanların doğum tarihleri bu belgelerden bulunur. Bulunan doğum tarihleri not edilir.

   b) Zarar veren olayın mahiyeti. Örneğin;

         i. Trafik kazası,

        ii. İş kazası,

       iii. Cebir şiddet nedeniyle bedensel bütünlüğe verilen zararlar, idarenin sorumluluğu nedeniyle oluşan zararlar,

       iv. Terör nedeniyle yaralanma ya da

        v. Şehit düşme gibi.

   c) Olay tarihi. Zararın meydana geldiği tarih.

   d) Destekten yoksun kalma durumunda eşin çalışıp çalışmadığı, çocuğunun olup olmadığı, varsa tahsil durumları.

   e) Zarar görenin olay tarihinden önce elde ettiği bir geliri olup olmadığı. Varsa, bununla ilgili bir belgenin dava dilekçesine eklenmesi. Elde edilebiliyorsa, kurumundan alınacak emsal maaş dökümü. Elde edilememişse mahkemeye temini yönünde bildirilmesi.

   f) Zarar görenin ya da hak sahiplerinin çeşitli kanunlar gereği elde ettikleri “ifa amacı taşıyan ödemelerin” belgeleri. Elde edilememişse mahkemeye temini yönünde bildirilmesi.

   g) Maddi ve manevi tazminat talep miktarları. Genelde maddi tazminat için temsili bir miktar yazılır (yapılacak nihai bilirkişi incelemesi neticesinde ortaya çıkacak zarar miktarı bilinmediğinden fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik … TL yazılarak).

2)     Davanın görülmesi

   a) Davaya bakan mahkemece öncelikle usul hukukuna uygunluğu, tazminat isteminin koşulları ve hukuksal dayanaklarının oluşup oluşmadığı incelenir. Hukuksal durumda, “kusur oranları”, “zarar süreleri”, ölümlerde “destekten yoksun kalan hak sahipleri”, bedensel zararlarda “meslekte kazanma gücü kayıpları” incelenir. Hukuksal durumun ortaya çıkarılması için dosya bulunmayan bilgi ve belgeler ilgili mercilerden, davacı ve davalı taraftan istenir.

   b) Tazminat hesabına esas oluşturacak kazanç ve parasal değerlerin belirlenmesi yapılır. Bunun için Kazanç elde edenler için aylık ücret dökümleri istenir. (Ev hanımı, bir işi olmayanlar için asgari ücret net değeri esas alınır.)

Kazanç hesabı üç döneme ayrılır. Birinci dönem: Olay tarihinden rapor veren bilirkişinin rapor tarihine kadar olan dönemdir. Bu döneme İşlemiş (İşleyen, bilinen) aktif dönem denir. Bu dönemde gerçek değerlere ulaşmak mümkündür.

İkinci dönem: Rapor tarihinden zarar görenin emekli olacağı (yaşlılık) tarihe kadar olan dönemdir. Bu döneme işleyecek (bilinmeyen) aktif dönem denir. Bu dönem zarar görenin ne gelir elde edeceği belli olmadığı için hem adli hem de idari yargıda “progressif rant tekniği” denilen bir yöntemle hesaplama yapılması istenir. Bu yöntemde, zarar görenin bilinen son geliri (rapor tarihindeki geliri) önce %10 (bazı yargı dairelerinde %5 alınıyor) artırılır, sonra 1/Kn formülü ile (K=yüzde değeri %10 için 1,1 gibi, n=yıl sayısı) çarpılarak azaltılır. Esasen artırım ve eksiltme değerleri aynı kaldığı sürece değer değişmez. Örneğin bir sayıyı önce %10 artırıp, sonra %10 eksiltince sayının kendisini bulursun.

Üçüncü dönem emeklilik (yaşlılık) dönemidir. Bu dönem Pasif Dönem denir. Bu dönem zarar görenin emekli olmasından muhtemel yaşam sonuna kadar olan dönemi ifade eder. Bu dönemin hesabı zarar gören kamu görevlisi (devlet memuru) ise SGK’na emsali statüdeki bir kimsenin kendi kanunları gereği belirtilen yaş haddinden, rapor tarihindeki devlet memuru maaş katsayılarına göre emekli olması durumunda elde edeceği emekli aylığı tutarı sorularak bulunur. Diğer zarar görenler için asgari ücret AGİ’siz değeri esas alınır. Bu dönem hesabı da “progressif rant” yöntemi ile yapılır.

Bu üç dönemin toplamı zarar görenin elde edebileceği gelirlerin toplamını gösterir. Buna “Zarar” denir.

Zarar gören ya da ölümü durumunda desteğinden yoksun kalanların zarar verici olay nedeni ile elde ettikleri “ifa amacı taşıyan” ödemeler ilgili mercilerden sorularak elde edilen verilerle, zara görenin “bu olay başına gelmesi nedeni ile” elde ettiği gelirler bulunur. Buna “Yarar” denir.

   c) Bilirkişi marifeti ile maddi tazminat hesabı yaptırılır. Bilir kişi zarar ve yararı karşılaştırarak maddi tazminat hak edişi bulur.

   d) Bilirkişiden gelen rapora istinaden mahkemece varsa kusur oranları da dikkate alınarak hüküm kurulur.