sayfa içeriği
  • https://www.facebook.com/MaddiTazminat/
Ana Başlıklar


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam141
Toplam Ziyaret761244
Site Haritası

Geçici İş Göremezlik

Geçici iş Göremezlik

Geçici iş göremezlik sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hâlidir (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Md.38). Bu durum Borçlar Kanununda “kazanç kaybı” olarak gösterilmiştir (BK. Md. 54).

Geçici iş göremezlik devresinde mağdur iki türlü zarara uğrayabilir:

  • Mağdurun çalışamayıp, kendi yerine çalıştırmaya mecbur olduğu kimseye/kimselere ödediği ücret ve masraflar,
  • Mağdurun ücret ve gelir kayıpları.

Çalışamadığı Sürenin Telafisi

Mağdur geçici iş göremezlik nedeniyle uğradığı zararı (kazanç kaybını) tazmini ispat edebildiği ölçüde isteme hakkı mevcuttur.