sayfa içeriği
  • https://www.facebook.com/MaddiTazminat/
Ana Başlıklar


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam23
Toplam Ziyaret780734
Site Haritası

Masraflar

Bedensel zarara uğrayanın bedensel bütünlüğü yeniden sağlamak, acı ve ıstıraplarını dindirmek, iş göremezliğini telafi etmek için yaptığı harcamalarla, geçici ya da sürekli iş göremezliğe uğraması nedeniyle yapmak zorunluluğunda olduğu harcamalardır. Bunları ayrı, ayrı saymak mümkün değildir. Somut olaya bakılarak değerlendirilmesi gerekir. Başlıcaları, tedavi, ulaşım ve iyileşme giderleridir. Bu giderlerin belgelenmesi, tazminat davasında kolaylık sağlayacaktır. Aksi halde mahkemenin tıbbi bilirkişiden, özellikle belgesiz olarak yapıldığı iddia edilen giderlerin, zarar görenin iyileşmesi ile ilgili olup olmadığını incelenmesini ve ne miktarının kabul edilebileceğini tespit ettirmesi gerekecektir.

A. Tedavi Giderleri

Bedensel zarara uğrayanın bedensel bütünlüğü yeniden sağlamak, acı ve ıstıraplarını dindirmek maksadıyla yaptığı harcamalardır.

  • Hastane gibi kurumlara yaptığı harcamalar;
  • Doktor, hemşire, hastabakıcı gibi sağlık personeline yaptığı harcamalar;
  • Tetkik, muayene, ameliyat gibi hizmet harcamaları,
  • Röntgen, radyoloji, protez gibi masraflar,
  • Her türlü ilaç ve munzam gıda maddeleri harcamaları bu giderlere örnek olarak sayılabilir.
B. Ulaşım Giderleri

Bedensel zarara uğrayanın bedensel bütünlüğü yeniden sağlamak, acı ve ıstıraplarını dindirmek ve tedavisini gerçekleştirmek amacıyla kendisinin ve refakatindekilerin, evinden sağlık kurumuna gidiş ve dönüşü için yaptıkları ulaşım giderleri ile zorunlu hallerde geçici ikamet (otel vs.) giderleridir.

C. İyileşme Giderleri

Zarar görenin tedavi görerek şifa bulduğu halde tam olarak iyileşmesi için zaman gerekebilir. Yani şifa bulma ile iyileşme aynı şey değildir. İyileşme, zarar görene her türlü tedavinin yapılmasına, tıp tekniğinin bütün imkânlarının kullanılmasına rağmen, meydana gelen arızalara tedavi yoluyla tesir etme olanağı kalmamışsa söz konusudur. Bu tarih, mağdurun aynı zamanda geçici iş göremezliğinin sona erip, işe başlama tarihidir. Bu tarihe kadar olan harcamalar da tazmin edilir. Zarar gören hüküm tarihine kadar iyileşmemiş ise iş gücü kaybının belirlenmesi için bazı kriterlere dayanan varsayımsal hesaplamalar yapılması gerekir.