sayfa içeriği
 • https://www.facebook.com/MaddiTazminat/
Ana Başlıklar


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam92
Toplam Ziyaret770194
Site Haritası

Yıllık İzin Ücreti Alacağı

Yıllık İzin Ücreti Alacağı

Tanımı (İş Kanunu Md. 59)

İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretinin, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine ya da hak sahiplerine ödenmesidir

Özellikleri

 • İş sözleşmesi devam ettiği sürece yıllık izin ücreti alacağı oluşmaz
 • İş sözleşmesinin fesih nedeni bir önem taşımaz
 • Kullanılmayan yıllık izinlere ait günler geçmiş yıllarda olsa dahi, is sözleşmesi fesih tarihindeki ücret üzerinden hesaplama yapılır
 • Zamanaşımı süresi 5 yıldır ve iş sözleşmesi fesih tarihinden başlar
 • İşçinin kendisi dışında varisleri tarafından da talep edilebilir
 • Temerrüt ihtar ile oluşur ve yasal faiz uygulanır
 • Sözleşmenin feshi üzerine ödenmesi gereken izin ücretinden takdiri indirim yapılmaz
 • Alacağın doğması için çalışma süresinin en az 1 yıl olması gerekir
 • İşçiye yıllık izinlerinin kullandırıldığının ispatı işverene ait olup, imzalı izin defteri ya da eşdeğer belgelerle kanıtlanabilir
 • İşveren bu yönde yemin teklif edebilir

İspat Yükümlülüğü

 • İşçiye yıllık izinlerinin kullandırıldığının ispatı işverene ait olup, imzalı izin defteri ya da eşdeğer belgelerle kanıtlanabilir
 • İşveren bu yönde yemin teklif edebilir

Yıllık İzin Ücret Alacağına Esas Ücret

İş kanunu Md. 32/I’de belirtilen ücrettir. Yani giydirilmiş değil Temel (Çıplak) Ücret esas alınır

Yıllık İzin Süreleri

İşçilerin hizmet süresi;
 • 1 – 5 Yıl (dahil) arası olanlar; 14 Gün
 • 5 – 15 Yıl (hariç) arası olanlar; 20 Gün
 • 15 Yıl (dahil) daha üzeri olanlar; 26 Gün yıllık izin süresi hak ederler

18 yaş ve altı ile 50 yaş ve daha üstü yaşa sahip olan işçinin izin süresi 20 günden az olamaz

Nisbi emredici kural olup işçi lehine izin süreleri artırılabilir

Yıllık İzin Süresi Hesabı

 • Kullanılması gereken izin süresi bulunur

İşçinin işe giriş tarihinden iş sözleşmesinin feshi tarihine kadar çalıştığı her bir tam yıl için yasada belirtilen ya da sözleşmede yazılı izin süreleri belirlenir toplam kullanması gereken izin süresi bulunur

 • Kullandığı izin süreleri bulunur

İşçinin kullandığını kabul ettiği ya da işverence kanıtlanan kullanılmış izin süreleri toplanarak toplam kullandığı izin süresi bulunur

 • Bakiye izin süresinin bulunması

Kullanılması gereken izin süresinden, kullandığı izin süreleri çıkarılarak bakiye izin süresi bulunur

 • İzin ücretinin bulunması

Bakiye izin süresi ile işçinin son aldığı temel (çıplak) ücret çarpılarak Yıllık İzin Ücret Alacağı bulunur

Örnek;

İşçinin 2002 yılından itibaren, 10 Yıl 8 Ay 15 gün çalışma süresi içinde 112 gün yıllık izin kullandığı belirlenmişse ve çıplak ücreti 65 TL ise;

Çalışma süresi 10 tam yıl olup, 1 yılı 1475 saylı kanun, 9 yılı 5857 sayılı kanun kapsamında olduğundan;

1 Yıl x 12 Gün = 12 Gün (1475 S.K.)

4 Yıl x 14 Gün = 56 Gün (4857 S.K.)

5 Yıl x 20 Gün = 100 Gün (4857 S.K.)

Toplam kullanması gereken süre = 168 Gün

Toplam kullandığı gün = 112 Gün

Bakiye Süre = 168 – 112 = 56 Gün

Yıllık İzin Ücreti Alacağı = 56 Gün x 65 TL = 3.640,00 TL

 


Yorumlar - Yorum Yaz