sayfa içeriği
  • https://www.facebook.com/MaddiTazminat/
Ana Başlıklar


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam138
Toplam Ziyaret761241
Site Haritası

İhbar Tazminatı

İhbar Tazminatı

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde, haklı bir neden olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken tazminata denir[1].

(İş sözleşmesinin işverence feshedilmesi sonrası açılan işe iade davası sonucunda, iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiği yönünde verilen kararlar, ihbar tazminatı talebini engellemez)

Oluşmayacağı durumlar

  • İş sözleşmesi belirli süreli ise
  • Fesheden taraf haklı nedenlere dayanarak sözleşmeyi feshetmişse (haklı fesih durumunda)
  • İş sözleşmesi evlilik, askerlik, emeklilik gibi nedenlerle feshedilmişse

İhbar süreleri (İş Kanunu Md.17)

Belirsiz süreli iş sözleşmesi;

  • 6 aydan az sürmüş ise; 2 hafta sonra
  • 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş ise; 4 hafta sonra
  • 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş ise; 6 hafta sonra
  • 3 yıldan fazla sürmüş ise; 8 hafta sonra feshedilmiş sayılır.

İhbar süresi, iş sözleşmesi fesih bildiriminin diğer tarafa yapılmasından itibaren işlemeye başlar. Bu süreler nisbi emredici süreler olup, sözleşme ile artırılabilir.

İhbar Tazminatı Hesabı

İhbar tazminatına esas ücret tıpkı kıdem tazminatına esas ücret gibi giydirilmiş ücrettir. Tek farkı, bu tazminat hesabında tavan tutar gibi bir sınırlayıcı tutarın bulunmamasıdır.

Hesaplamada kanunda geçen ihbar çalışma süresi ile giydirilmiş ücretin günlük değerinin çarpılması ile bulunur.

Örnek-1;

Çalışma süresi 3 Yıl 3 Ay 25 Gün olsun. Giydirilmiş ücret 95,05 TL ise;

95,05 x 7 gün x 8 hafta = 5.322,80 TL brüt değer olarak bulunur.

Örnek -2;

Çalışma süresi 3 Yıl 8 Ay 15 Gün olsun. Giydirilmiş ücret 187,76 TL ise;

187,76 x 7 gün x 8 hafta = 10.514,56 TL brüt değer olarak bulunur.

Faiz Uygulaması

Talebe bağlı olmak koşulu ile 6100 sayılı HMK uyarınca faiz dava tarihinden itibaren başlar. 1086 sayılı Kanun’un yürürlükte olduğu dönemde açılmışsa, faiz temerrüt tarihinden itibaren başlar.

 [1] Yargıtay 9. HD; 10.10.2011 gün ve 37145 E., 36924 K. Sayılı kararı


Yorumlar - Yorum Yaz