sayfa içeriği
 • https://www.facebook.com/MaddiTazminat/
Ana Başlıklar


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam31
Toplam Ziyaret780742
Site Haritası

Ücret

Giydirilmiş Ücret

Genel anlamda ücret, bir kimseye, bir iş karşılığında, işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır (İş Kanunu Md. 32/1).

Çıplak Ücret: İşçinin, sözleşme ile belirlenen ve içinde ikramiye, prim, sosyal yardımlar ve diğer ücret eklerinin bulunmadığı temel ücrete denir.

Giydirilmiş Ücret: Çıplak ücrete, işçiye ödenen yan ödemelerin de ilavesi ile bulunan tutara denir.

Saat, gün, hafta gibi zamana göre ücret uygulamaları olmasına rağmen genel olarak ücret aylık olarak ödenir. Bunun haricinde işçinin ürettiği mal ya da çıkardığı işin karşılığına göre ödeme yapılan ücret şekline ise parça başına (akort) ücret denir. Yapılan işin sonucuna göre bir ücret ödeniyorsa bu ücret şekline götürü ücret denir.

Temel Ücrete ilave olarak aşağıdaki kalemlerdeki yapılan ödemeler de ücrete ilave edilir.
 • İkramiye
 • İlave Tediye
 • Prim
 • Yol Ücreti
 • Yemek Ücreti
 • Bayram Harçlığı
 • Yakacak Yardımı
 • Toplu İş Sözleşmesinde (TİS) yazılı veya işyeri uygulaması haline getirilmiş sosyal yardımlar (Aile, Çocuk, Giyecek, Kira, Aydınlatma, Özel Sağlık Sigortası Gideri Yardımı, Erzak, … Vb.)

İkramiye

Yargıtay kararlarına göre ikramiye, işçinin, işyerine olan katkıları sebebiyle, işverenin memnuniyetini ifade etmek üzere bir defada ya da dönemsel olarak belli zaman dilimlerinde yapılan ve ücretin eki niteliğindeki ödemelere denir.

 • Her işyerinde olabilir
 • İşyerindeki tüm işçiler yararlanır
 • Bireysel sözleşme ya da TİS ile olabilir
 • Sözleşmede olmasa dahi işverence tek taraflı olarak düzenli ödenmesi durumunda işyeri şartını oluşturur
 • İşveren tarafından tek taraflı olarak ortadan kaldırılması ya da azaltılması mümkün değildir
 • Ödenmemesi ya da uygulamadan kaldırılması durumunda, İş Kanunu Md. 22 kapsamında işçi aleyhine çalışma koşullarında değişik olarak sayılır
 • Bir yıl içinde en fazla 4 aylık tutarla sınırlıdır. İstisna, yeraltında çalışanlara 5 aylığa kadar sayılır.
 • İş akdinin feshi tarihindeki geçerli ücret üzerinden hesap edilir

İlave tediye

6772 sayılı Kanun ile kapsamı, yararlanacaklar, yararlanma şartları, miktarı ve ödeme zamanı belirlenmiştir
Bir yılda en çok 2 aylık ücret ile sınırlıdır
 • Hafta ve genel tatil ücreti gibi ücrete dahil olanlar dikkate alınmaz. Bu sebeple ay 26 gün alınarak, bir yıl için 26 x 2 = 52 günlük ücret üzerinden hesaplama yapılır
 • Yasa kapsamına giren işyerlerinde uygulanır
 • Ödeme zamanı Bakanlar Kurulunca belirlenir
 • Hesabında iş akdi fesih tarihindeki ücret esas alınır

Prim

Yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre prim, işçinin mal ve hizmet üretiminde daha istekli hale gelmesi ve başarısının artması için işverence ödül niteliğinde verilen ek ödemedir.

 • İşçinin mal ve hizmet üretiminde verimliliğinin, başarısının artmasını sağlamak amacıyla işverence ödül niteliğinde verilen ek ödemedir
 • Kişiye özel olduğundan ikramiye gibi genel özellik taşımaz. Ancak, haklı bir neden olmaksızın işverenin işçilere prim ödeme eşit davranma yükümlülüğü vardır
 • Hesabında, her ay ödenen pirim miktarı farklılık göstereceğinden son bir yıl içindeki ödenen toplam pirim tutarı 365’e bölünerek, bulunan günlük değer tazminata esas değere yansıtılır

Yol, Yemek, Bayram Harçlığı, Yakacak Yardımı, Aile, Çocuk, Giyecek, Kira, Aydınlatma, Özel Sağlık Sigortası Gideri Yardımı, Erzak, … vb. sosyal yardım ödemeleri

 • Tıpkı prim hesabında olduğu gibi son yıl içinde yapılan yukardaki kalemlerdeki ödemeler toplanarak 365’e bölünüp günlük değer bulunur ve bu değer tazminata esas değere yansıtılır
 • Uygulamada yıllık yol ve yemek yardımının 6/7’si yukarıdaki toplama katılır

Giydirilmiş Ücret Örnek Hesabı

Örneğin;

Temel Ücreti 1.950 TL brüt olan 4 ikramiye alan, 350 TL yakacak yardımı alan, günlük 4 TL Yol, 5 TL yemek parası alan bir işçi için giydirilmiş ücret;

Temel aylık olarak; 1.950 / 30 = 65 TL

İkramiye olarak; 1.950 x 4 / 365 = 21,37 TL

Yakacak olarak; 350 / 365 = 0,96 TL (Eğer yakacak gerçekten ton olarak veriliyorsa gerçek değerinin bulunması gerekir)

Yol Parası olarak; 4,00 x 6 / 7 = 3,43 TL (Eğer yol ve yemek yardım değerleri verilmemişse piyasa tabldot ve ulaşım fiyatlarının bulunması gerekir)

Yemek Parası olarak; 5,00 x 6 / 7 = 4,29 TL günlük ücret alacağından;

Giydirilmiş Ücret = 65 + 21,37 + 0,96 + 3,43 + 4,29 = 95,05 TL günlük brüt ücret olacaktır.

 


Yorumlar - Yorum Yaz