sayfa içeriği
  • https://www.facebook.com/MaddiTazminat/
Ana Başlıklar


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam22
Toplam Ziyaret780733
Site Haritası

Zarardan indirim oranlarının belirlenmesi

Maddi Zarar hesabı yapıldıktan sonra bulunan zarardan somut davanın durumuna göre bazı indirimler yapılabilir. Bunlardan Bazıları şunlardır:

Dul Eşin Tekrar Evlenme İhtimali

Doğal yaşamın gereği, dul kalan eş tekrar evlenebilir. Bu durumda müteveffadan alacağı yardım kesilecektir. Destekten yoksun kalma hesabı yapılırken dul kalan eşin evlenme ihtimaline göre elde edeceği maddi tazminattan belli oranda indirime gidilir. İndirim varsayımsal bir oran ile yapılmaktadır. Dul eşin tekrar evlenme ihtimali ile ilgili olarak genelde “AYİM Dul eşin Evlenme Şansı İndirim Oranları Tablosu” kullanılmaktadır. Tabloda geçen değerler kadına göre üretildiğinden, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu TUİK verilerine dayanarak erkek eş için bu değerlerin %77,13 fazlası ile alınmasının uygun olacağını içtihat etmiştir (Hukuk Genel kurulunun 02.02.2011 gün, 2010/4712 Esas, 2011/4 Kararı).

AYİM tablosundan başka İsviçre kaynaklı Hans MOSER ve Stauffer/Schaetzle Tabloları da mevcuttur. Söz konusu tablolar aşağıdadır:

AYİM Dul Eşin Evlenme Şansı İndirim Oranları*

YAŞ

KADIN

ERKEK**

17-20 YAŞ ARASI

52%

92%

21-25 YAŞ ARASI

40%

71%

26-30 YAŞ ARASI

27%

48%

31-35 YAŞ ARASI

17%

30%

36-40 YAŞ ARASI

9%

16%

41-50 YAŞ ARASI

2%

4%

51-55 YAŞ ARASI

1%

2%

* Yukarıdaki yüzdeler çocuksuz eşler içindir. 18 yaşından küçük olan her çocuk için belirtilen oranlardan % 5 indirim yapılır.

** Yargıtay Hukuk Gen.Krl. Kararı Doğrultusunda hesaplanmıştır.

 

Moser Tablosu

20 yaşındaki dul kadın için

%72

25 yaşındaki dul kadın için

%48

30 yaşındaki dul kadın için

%28

35 yaşındaki dul kadın için

%17

40 yaşındaki dul kadın için

% 9

 

Stauffer/Schaetzle Tablosu

18 yaşındaki dul kadın için

%75

20 yaşındaki dul kadın için

%70

25 yaşındaki dul kadın için

%40

30 yaşındaki dul kadın için

%26

35 yaşındaki dul kadın için

%15

40 yaşındaki dul kadın için

% 9

45 yaşındaki dul kadın için

% 7

50 yaşındaki dul kadın için

% 4

55 yaşındaki dul kadın için

% 3


Yetiştirme Masrafları

Ölen çocuğun farazi destek hesabında indirim yapmak maksadıyla hesaplanmaktadır. Destekten yoksun kalanların (genelde babanın) müteveffa kendilerine destek oluncaya kadar, müteveffanın yetişmesi için bir takım giderler yapmaları gerekirken, ölüm olayı nedeniyle bu giderleri yapmadıklarından, bu hususta tasarruf edilen giderler maddi zarar tutarından tenzil edilmektedir.

Bu masraflar, iaşe masrafları, sağlığı koruma masrafları, ibate masrafları, giyim kuşam masrafları, öğrenim masrafları, düğün masrafları gibi masraflar olabilir (Kudat, Cismani Kazalardan Doğan Zararların Değerlendirilmesi, Ankara- 1966).

Tenzil miktarı için yerleşik bir uygulama yoktur. Destekten yoksun kalan çocuğun babasından alacağı destek miktarı emsal olarak alınırsa, babanın gelirinden (anne baba çalışıyorsa her ikisinin gelirinden) % 10’luk bir tenzilat yapılması uygun bir varsayım olabilir.