sayfa içeriği
  • https://www.facebook.com/MaddiTazminat/
Ana Başlıklar


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam138
Toplam Ziyaret761241
Site Haritası

Genel Esaslar

Her yıl TSK personel gereksinimine uygun olarak planladığı şekilde, çeşitli kaynaklardan askeri okullarına ve silahlı kuvvetler adına fakülte ve yüksekokullara sınavla öğrenci alır. Mezun olan öğrenciler, çeşitli kadrolarda istihdam edilir. Çeşitli kadro ve görevlerde çalışan personel, istisnalar haricinde 10 yıllık mecburi hizmete tâbi olur.

Ancak, bazı nedenlerle gerek askeri okullardan öğrenimini tamamlamadan ve gerekse kıtalardan mecburi hizmetini tamamlamadan bazı personel ayrılır ya da ilişikleri kesilir. Ayrılan ya da ilişiği kesilen öğrenciler, velileri ya da kefilleri ile kıtadan ayrılan personele, kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan şekliyle tazminat ödettirilir.

Sağlık kurulu raporu ile öğrenimlerine devam edemeyecekleri anlaşılan öğrenciler ile yine sağlık kurulu raporu ile TSK’nde görev yapamaz raporu alan ya da vazife malulü olan personel tazminat ödemez.

Bu tazminatların nasıl ödettirileceği ile ilgili olarak yürürlükte bir yasa ve iki adet yönetmelik mevcuttur:

  • 5401 Sayılı Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremeyenler hakkında Kanun
  • Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik
  • Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmelik

Önemli Uyarı:
25/7/2016 tarihinde çıkarılan 669 Sayılı KHK Md. 105 (2) gereği;

Yetiştirme tazminatına af getirilmiştir.

KHK maddesi aşağıdadır:

"(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar herhangi bir sebeple Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri okullardan ayrılan veya çıkarılan askeri öğrencilere İlgili mevzuatı uyarınca borç çıkarılmaz, çıkarılmış borçlar tahsil edilmez ve başlatılmış İşlemler durdurulur. Bunlardan bu amaçla yapılmış olan tahsilatlar İade edilmez."