sayfa içeriği
  • https://www.facebook.com/MaddiTazminat/
Ana Başlıklar


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam106
Toplam Ziyaret770208
Site Haritası

Hukuksal Konular

03.09.1985 tarihli Askeri Okullara Alınan Öğrenciler İle Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte Ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine Ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere Veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik 13.02.1992 ve 14.02.2006, tarihlerinde değişikliğe uğramış ve bu değişiklikler İdare’nin alt derece mahkemelerindeki talepleri ve tanzim olunan yüklenme senetlerinin farklı yorumları neticesi Yargıtay’ca da önceki istikrarlı kararlar terk edilerek daha geniş kapsamlı yorumlanmıştı.

Nihayet Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 22.11.2006 Tarih ve 2006/15-743-740 sayılı kararı ile Yargıtay 18. Hukuk Dairesi görüşünü değiştirerek önceki kararlarına dönmüştür.

13.02.1992 tarihli 18857 sayılı Resmi Gazete ile söz konusu yönetmelikte gidilen değişiklikle, Askeri okullardan çeşitli sebeplerle ayrılmak zorunda kalan öğrenciler için hesaplanacak tazminatın içereceği giderlere yenileri eklenmiştir. Yönetmeliğin ÖRNEK-2’sine eklenen giderler 1) Askeri liseler hazırlık sınıfları yabancı dil eğitimi giderleri, 2) Atış giderleri, 3) Personel giderleri ve 4) Amortisman giderleridir. Bu dört gider kaleminin yüklenme senedine girişi ise aynı yönetmeliğin ÖRNEK:1’inde 14.02.2006 tarihli 26080 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişiklikle olmuştur(Av. İlknur Sezgin Temel Makalesinden Alıntıdır)

Daha sonra, Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmeliği'nde:

  • 9 Ocak 2011 gün ve 27810 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle, yönetmelik ekindeki Örnek-1 ve Örnek-2 değiştirilmiştir.
  • 27 Kasım 2012 gün ve 28480 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle, tazminat takibinde izlenecek usule geniş açıklamalar getirilmiştir.

19.6.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6000 Sayılı Kanun ile 926, 2955, 3466, 4566 ve 4752 sayılı kanunlarda geçen tazminatta hesaplanan “personel ve amortisman giderleri” hesaplama dışında bırakılmıştır.

4.7.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6353 Sayılı Kanun ile, tazminat borcunu ödemekte iken ya da ödemeden vefat edenlere muafiyet getirilmiş, harcama kalemlerinden; “ilaç ve tedavi giderleri, kitap, kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ile yiyecek giderinin yarısı ve bunlara tekabül eden faizleri” tazminat kapsamından çıkarılmıştır.