sayfa içeriği
 • https://www.facebook.com/MaddiTazminat/
Ana Başlıklar


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam112
Toplam Ziyaret761215
Site Haritası

Sürekli İş Göremezlik

Bir kimsenin bedensel bütünlüğünün ihlali sonucu, fiziksel, ruhsal ya da entelektüel olarak işlevinin sürekli olarak azalmasına sürekli iş göremezlik denir.

Mahkemenin karar verebilmesi için sürekli iş göremezlik halinin tespitine ihtiyaç vardır. Bu oranın tespiti için Adli Tıp Kurumunun ilgili ihtisas kurulundan rapor alınır (tek hekim imzası sorun yaratır). Bu raporda iş göremezlik halinin sürekli ya da geçicilik durumu, iş gücü kayıp oranı, geçici ise iş gücü kayıp süresinin tespiti gerekir.

Sürekli Tam – Sürekli Kısmi İş Göremezlik Ayrımı

SGK’ya göre Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı çeşitli mevzuatlara ve durumlara göre farklı tespit edilir. Buna göre:

 • 4/a ve 4/b sigortalıları için Maluliyet Tespitinde :
  - Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 
 • 4/c Sigortalıları için Maluliyet Tespitinde,
  - Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan askeri ve sivil personel ile askerlik görevi ile yükümlüler için Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği
  - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği
  - 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun kapsamında çalışan ve657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Koruma Güvenlik görevlileri için Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirlenen Sağlık şartları Esas alınır

SGK mevzuatına göre yetkili sağlık hizmeti kurulları tarafından verilen raporlar kurum sağlık kurulunca değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı” % 100 ise sürekli tam iş göremez, %10-%99,99 ise Sürekli Kısmi İş Göremez olarak nitelendirilir ve bu oranlara göre sürekli iş göremez geliri bağlanır. % 10’un altındaki oranlara sürekli iş göremez geliri bağlanmaz.

Gelir bağlanmamış olması tazminat hesabı yapılmayacağı anlamına gelmez. Tazminat hesabında miktarına bakılmaksızın değer ifade eden her oran için tazminat hesabı yapılır.

Sürekli Tam İş Göremezlik

Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiil sonucunda zarara uğrayan kişinin “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı” % 100 ise tam iş göremezlik söz konusudur.

Tazminat hesabı, % 100 oranı üzerinden yapılır.

Bakıcı Giderleri

Zarar gören başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tazminat hesabında bu dikkate alınır. Mahkemenin başka bir yönde talimatı yok ise ya da özel bakım şartları gerekmiyorsa, zarar görenin bakımı ile ilgilenen için asgari ücret üzerinden bir ücret planlanarak hesaplama yapılır. Eğer SGK'ca bir bakıcı ücreti bağlanmışsa, zarar hesabında ayrıca bakıcı ücreti dikkate alınmaz.

Sürekli Kısmi İş Göremezlik

Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiil sonucunda zarara uğrayan kişinin “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı” % 100'den küçük ise sürekli kısmi iş göremezlik söz konusudur.

Tazminat hesabı, bu oran üzerinden yapılır.