sayfa içeriği
  • https://www.facebook.com/MaddiTazminat/
Ana Başlıklar


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam97
Toplam Ziyaret770199
Site Haritası
 Site Haritası
               Anasayfa

               Bilirkişilik

                     Bilirkişilik Mevzuatı

                         •  Bilirkişilik Kanunu

                         •  Kanunlarda Bilrkişilik

                         •  Bilirkişi Yönetmeliği

                     Bilirkişilik

                         •  Bilirkişinin Nitelikleri

                         •  Bilirkişinin Yetkileri

                         •  Bilirkişi Yükümlülükleri

                         •  Bilirkişinin Uyması Gereken Etik İlkeler

                     Bilirkişiliğe Baçvuru Sicil ve Listeye Kayıt

                     Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

                     Bilirkişinin Görevlendirilmesi

                     Bilirkişi İncelemesi

                     Dava Dosyası İncelemesinin Yapılması

                     Bilirkişi Raporu

                     Bilirkişilik Ücreti

               Bilirkişilik

                     Bilirkişilik Mevzuatı

                         •  Bilirkişilk Kanunu

                         •  Kanunlarda Bilirkişilik

                         •  Bilirkişi Yönetmeliği

                     Bilirkişilk

                         •  Bilirkişi Nitelikleri

                         •  Bilirkişinin Yetkileri

                         •  Bilirkişi Yükümlülükleri

                         •  Bilirkişinin Uyması Gereken Etik İlkeler

                     Bilirkişiliğe Başvuru Sicil ve Listeye Kayıt

                     Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

                     Bilirkişinin Görevlendirilmesi

                     Bilirkişi İncelemesi

                     Dava Dosyası İncelemesinin Yapılması

                     Bilirkişi Raporu

                     Bilirkişilik Ücreti

                     Bilirkişi Rapor Formatı

               İdarenin Sorumluluğu Hukuku

                     İdarenin Sorumluluğu Hukukuna Giriş

                     İdarenin Sorumluluğu

                     Hizmet Kusuru

                     Kusursuz Sorumluluk

                     İdarenin Sorumluluğunu Gerektiren Zarar

                     TERÖRLE MÜCADELE SONUCUNDA BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜ ZARAR UĞRAYAN VAZİFE MALULLERİNE VE HAYATINI KAYBEDENLERİN DESTEĞİNDEN YOKSUN KALANLARA SAĞLANAN MADDİ VE SOSYAL HAKLAR

               İdarenin Sorumluluğu Hukuku

                     İdarenin Sorumluluğu Hukukuna Giriş

                     İdarenin Sorumluluğu

                     Hizmet Kusuru

                     Kusursuz Sorumluluk

                     İdarenin Sorumluluğunu Gerektiren Zarar

               Destekten Yoksun Kalma

                     Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Genel

                     Destek Tanımı

                     Desteğin Hukuki Niteliği

                     Destekten Yoksunluk Şartları

                     Destekten Yoksun Kalan Hak Sahiplerinin Belirlenmesi

                     Desteğin Gelirinin Belirlenmesi

                     Destek Pay Oranlarının Belirlenmesi

                     Destek Sürelerinin Belirlenmesi

                     Zarardan indirim oranlarının belirlenmesi

               Destekten Yoksun Kalma

                     Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Genel

                     Destek Tanımı

                     Desteğin Hukuki Niteliği

                     Destekten Yoksunluk Şartları

                     Destekten Yoksun Kalan Hak Sahiplerinin Belirlenmesi

                     Desteğin Gelirinin Belirlenmesi

                     Destek Pay Oranlarının Belirlenmesi

                     Destek Sürelerinin Belirlenmesi

                     Zarardan İndirim Oranlarının Belirlenmesi

               Bedensel Bütünlük Zararı

                     Bedensel Bütünlük Zararı Genel

                     Masraflar

                     Geçici İş Göremezlik

                     Sürekli İş Göremezlik

                     Ekonomik Mahrumiyet

                     Danıştay İçtihat Değişikliği - 1

                     Tazminat Hesaplamalarında Esas Alınacak Hayat Tabloları

                     Tam Yargı Davalarında Tazminat Hesabı Akış Diyagramı

                     Maddi Tazminat Hesabı Dava Süreci

                     Maddi Tazminat Hesabı Dava Süreci

               Bedensel Bütünlük Zararı

                     Bedensel Bütünlük Zararı Genel

                     Masraflar

                     Geçici İş Göremezlik

                     Sürekli İş Göremezlik

                     Ekonomik Mahrumiyet

               İşçi Alacak Hesabı

                     Ücret

                     Kıdem Tazminatı

                     İhbar Tazminatı

                     Kötüniyet Tazminatı

                     Sendikal Tazminat Alacağı

                     Haksız Fesih Tazminatı

                     Ayrımcılık Tazminatı

                     Yıllık İzin Ücreti Alacağı

                     Hafta Tatili Ücreti

                     Fazla Çalışma Ücreti Alacağı

                     İşçi Yaşlılık (Emeklilik) Aylığı Hesabı

               İşçi Alacak Hesabı

                     Ücret

                     Kıdem Tazminatı

                     İhbar Tazminatı

                     Kötü Niyet Tazminatı

                     Sendikal Tazminat Alacağı

                     Haksız Fesih Tazminatı

                     Ayrımcılık Tazminatı

                     Yıllık İzin Ücreti Alacağı

                     Hafta Tatili Ücreti Alacağı

                     Fazla Çalışma Ücreti Alacağı

                     İşçi Yaşlılık (Emeklilik) Aylığı Hesabı

               Yetiştirme Masrafları

                     Genel Esaslar

                     Yürürlükteki Mevzuat

                     Hukuksal Konular

               İletişim

               Askeri Öğrenci Yetiştirme Masrafları

                     Genel Esaslar

                     Yürürlükteki Mevzuat

                     Hukuksal Konular